Wij zijn nCZB consultants met verschillende achtergronden en expertises in bouwen voor de zorg, vertaling van ontwikkelingen in het zorglandschap naar strategie voor huisvesting, onafhankelijke toetsing van bouwplannen en bouwinvesteringen. De ideale zorghuisvesting weerspiegelt voor ons de identiteit van de zorginstelling, faciliteert werkprocessen en beantwoordt aan de wensen van bewoners/cliënten. Wij helpen met huisvestingsbeleid om zorglocaties te ontwikkelen in samenwerking met alle partijen in de regio, met inzet van technologie en met minder vierkante meters vastgoed. De kracht die daarin schuilt is, dat we in alle fasen de verbinding kunnen leggen tussen de harde en de zachte kant: de techniek van huisvesting en altijd samen met uw mensen en bewoners/patiënten. nCZB helpt met het ontwikkelen van een realistische en toekomstbestendige zorgvastgoed-portefeuille.

Als het bestuur of de directie van uw organisatie er prijs op stelt met enige regelmaat over een onafhankelijk klankbord te beschikken dan zijn we vanzelfsprekend beschikbaar voor boardroom consultancy. Wellicht is het daarbij nuttig te weten dat wij samenwerken met een aantal zelfstandige professionals van diverse disciplines in een netwerkorganisatie. We delen onze kennis en ervaring om samen een zo breed mogelijk gedragen en natuurgetrouwe verbetering voor onze klant of de sector te kunnen bieden. Wij werken voor en met, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, in de zorg- en bouwsector.

Samenwerken met nCZB consultants betekent dus niet noodzakelijk dat u ons een concrete adviesopdracht verstrekt. We zijn ook graag bereid om u op een of meer van onze expertisegebieden een expert (of second) opinion te geven. Ook kunnen we, met wat meer afstand dan in het geval van een adviesrol, interne ontwikkelingsprocessen begeleiden.

nCZB is in 2013 opgericht en heeft zijn wortels in het Bouwcollege en TNO - Centrum Zorg en Bouw. De nCZB consultants hebben hun eigen zelfstandige adviespraktijk. 

Partner bij nCZB een collectief van professionals met verschillende achtergronden en expertises inzorghuisvesting, zorgvastgoed, huisvestingsexploitatie en bouworganisatie vraagstukken.
Go to top