nCZB staat voor netwerk Consultancy Zorg en Bouw, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in onderzoek, advies en review van zorgvastgoed. Wij bieden zorginstellingen ondersteuning bij investerings- en organisatievraagstukken in relatie tot vastgoed, zowel in de ziekenhuissector als de langdurige zorg. Ons team bestaat uit het driemanschap Fred Bisschop, Leo Mimpen en Theo Staats.

partners-3

Historie

nCZB is in oktober 2013 opgericht en heeft zijn wortels in het Bouwcollege en TNO - Centrum Zorg en Bouw. De consultants hebben ervaring met het bouwen in de zorg, hebben veel projecten van planvorming tot ingebruikname gevolgd en weten welke aspecten belangrijk zijn en welke risico’s zich kunnen voordoen. Onderwerpen waar nCZB consultants zich mee hebben bezig gehouden zijn review zorgvastgoed, ontwikkeling van het NHC-model voor de kapitaallasten, ontwikkeling van maatstaven en bouwkostennormen. De nCZB consultants hebben ervaring met het overgangstraject in de normatieve, productie gebonden bekostiging van zorghuisvesting.

Netwerk

Ons netwerk bestaat uit partners met verschillende competenties en vakspecialisten met een goede staat van dienst, met wie we intensief samenwerken. Wij participeren ook in het European Health Property Network zodat we ook bekend zijn met andere zorgstelsels, ontwikkelingen en alternatieve concepten qua zorgaanbod in andere landen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

 

Go to top