nCZB verzorgt een nieuwe opleiding voor NCZ cliëntenraden ter voorbereiding op inspraak bij bouwplannen in zorgvastgoed. De NCZ Academie voor cliëntenraden biedt een ruim aanbod aan diensten en producten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van cliëntenraden en hun directe belanghebbenden.  

Lees meer...

Door veranderingen in de regelgeving is er meer leegstand in zorgvastgoed dit geeft meer risico's maar biedt ook kansen. Eigendom, huren of verkoop van zorgvastgoed, de markt daagt de zorgondernemer uit. Een zakelijke benadering van het vastgoed levert een positieve bijdrage aan het zorgbedrijf. nCZB ondersteunt partijen met marktonderzoek en het ontwikkelen van de juiste vastgoedstrategie bij aan- en verkoop.

Lees meer...

In samenwerking met het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, ING en partijen uit de zorgbouw werkte  nCZB mee aan de Bouwkostennota 2017 de benchmark voor zorgvastgoed. Houd uw kengetallen actueel en download hier de meeste recente indexcijfers januari 2018.

Lees meer...

nCZB second opinion is een goed mechanisme om te ambitieuze plannen kritisch tegen het licht te houden. Voor bestuurders die moeten beslissen over bouwprojecten geeft het inzicht in de verhouding van het investeringsniveau tot de kwaliteit en de risico’s verbonden aan het zorgvastgoed. Maar al te vaak struikelen de ambities onder de blik van de kapitaalverschaffer of zorgverzekeraar, met een review bent u beter voorbereid.

Lees meer...

Overweegt u nieuwbouw versus herontwikkeling van zorgvastgoed? Wij kunnen u helpen met analyses om te kijken of en zo ja, hoe u binnen aanvaardbare kosten verbeteringen kunt aanbrengen in de vastgoed portefeuille, zodat u weer jaren vooruit kunt.

Lees meer...

Het ministerie van VWS, brancheverenigingen, zorgorganisaties, MilieuPlatformZorg en Intrakoop willen samen afspraken maken voor een duurzame zorg. Over de energietransitie, circulaire economie en aanpak van medicijnresten in afvalwater. Het nCZB neemt ook deel aan het overleg over de routekaart duurzame zorg voor zorginstellingen. 

Lees meer...

Go to top