nCZB second opinion is een goed mechanisme om te ambitieuze plannen kritisch tegen het licht te houden. Voor bestuurders die moeten beslissen over bouwprojecten geeft het inzicht in de verhouding van het investeringsniveau tot de kwaliteit en de risico’s verbonden aan het zorgvastgoed. Maar al te vaak struikelen de ambities onder de blik van de kapitaalverschaffer of zorgverzekeraar, met een review bent u beter voorbereid. Wanneer wij een second opinion van investeringsplannen uitvoeren kijken we naar alle relevante aspecten. Juist dat maakt onze benadering bijzonder en waardevol.

  • Zijn de plannen afgestemd op realistische verwachtingen rond de zorgvraag en omzet? We kijken naar trends in de zorgmarkt in het algemeen en in uw regio / werkgebied in het bijzonder.
  • Zijn het project en de uitwerking op die marktontwikkelingen afgestemd en zit het ontwerp op zich goed in elkaar op punten als verkeerstromen, aanpasbaarheid / flexibiliteit en duurzaamheid?
  • Zijn de investeringskosten realistisch geraamd, zijn er geen noodzakelijke onderdelen vergeten en is er sprake van ‘verborgen kosten’ die later de exploitatie kunnen frustreren?
  • Met onze vastgoedkennis kijken we tenslotte of het project te financieren is uit de opbrengsten van het zorgbedrijf.

De conclusies kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van de plannen. In financiële zin kunnen er besparingen uit voortvloeien, maar het kan ook voorkomen dat het beter is om juist extra zaken mee te nemen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat hogere initiële investeringen, bijvoorbeeld in duurzame of energiebesparende materialen/voorzieningen, in de exploitatie ruimschoots worden terugverdiend.

Een review kan op die manier waardevol zijn voor de instelling, voor de zorgverzekeraar in de regio en voor kapitaalverschaffers.

De consultants van nCZB hebben goede contacten met de zorgverzekeraars en kapitaalverstrekkers, bijvoorbeeld advies CZ zorgverzekeringen.

Heeft u vragen of wilt u inlichtingen over de second opinion zorgvastgoed aarzel dan niet om contact op te nemen met Fred Bisschop, Leo Mimpen of Theo Staats.

Go to top