Overweegt u nieuwbouw versus herontwikkeling van zorgvastgoed? Wij kunnen u helpen met analyses om te kijken of en zo ja, hoe u binnen aanvaardbare kosten verbeteringen kunt aanbrengen in de vastgoed portefeuille, zodat u weer jaren vooruit kunt.

Veelal is het bestaande vastgoed van ziekenhuizen niet meer up to date, maar is nieuwbouw niet aan de orde. Vaak biedt het bestaande vastgoed nog veel mogelijkheden. Met een gedegen analyse kan inzicht worden gegeven in de vraag of aanpassing van het bestaande de voorkeur verdient boven realisatie van nieuwbouw. Wij voeren een normatieve check uit van de vloeroppervlakte in relatie tot de (toekomstige) zorgproductie.

Ook op het gebied van vastgoedportefeuilles in de langdurige zorg kunnen we u op een vergelijkbare wijze helpen. Samen kijken we dan naar de portefeuille en bezien welke gebouwen behouden moeten worden, welke op korte of langere termijn afgestoten kunnen worden en welke aanpassing of vervanging behoeven.

nCZB beschikt over brede kennis van en ervaring met zorgvastgoed. Wij kunnen de juiste ondersteuning bieden bij investerings- en organisatievraagstukken, waarmee u als zorgorganisatie te maken heeft. Onze dienstverlening varieert van het vertalen van uw zorgvisie in een vastgoedstrategie tot het analyseren van de vastgoedportefeuille en het onderzoeken van de haalbaarheid en betaalbaarheid van zorgvastgoedprojecten. Het bestaande vastgoed is een factor van belang, maar niet leidend voor de strategie die de aanbieder kiest. De eventuele reorganisatie van de vastgoedportefeuille zal uit een strategische herpositionering moeten voortvloeien.

nCZB richt zich bij deze vorm van dienstverlening op kennisoverdracht aan uw vastgoedmanagers in het beheersbaar maken en kunnen sturen op vastgoed.

Heeft u vragen over herontwikkeling of de vastgoed portefeuille aarzel dan niet om contact op te nemen met Leo Mimpen en Theo Staats.

Go to top