Het ministerie van VWS, brancheverenigingen, zorgorganisaties, MilieuPlatformZorg en Intrakoop willen samen afspraken maken voor een duurzame zorg. Over de energietransitie, circulaire economie en aanpak van medicijnresten in afvalwater. Het nCZB neemt ook deel aan het overleg over de routekaart duurzame zorg voor zorginstellingen.

Sinds dit voorjaar heeft het ministerie van VWS een Green Team dat gesprekken is aangegaan met andere ministeries, brancheverenigingen, zorgorganisaties, MPZ en Intrakoop. Het ministerie heeft de regie om in lijn met wetgeving en het nieuwe regeerakkoord met een plan voor duurzame zorg te komen. De ambitie is op basis van routekaarten afspraken te maken over samenwerking met alle partijen.

Drie thema’s staan centraal: de energietransitie, de circulaire economie en de aanpak van medicijnresten in afvalwater. Het streven is in het voorjaar van 2018 twee routekaarten te hebben over deze drie thema’s. Eén voor de cure en één voor de care. Daarna volgen gesprekken met bestuurders van alle brancheverenigingen over de uitwerking van het plan van aanpak voor 2019-2021. Het is het vervolg op de huidige landelijke Green Deal “Nederland op weg naar duurzame zorg”.

nCZB heeft voor de VGN een onderzoek uitgevoerd naar de nodige actualisering van de NHC. In de rapportage wordt ook beschreven dat de NHC aangepast moet worden in verband met de nodige investeringen in het vastgoed. De VGN (met Actiz en GHZ-Nederland)  is inmiddels met de NZa in gesprek over de uitwerking daarvan. De daadwerkelijk aanpassing van de NHC aan duurzaamheid kan pas plaats vinden als er duidelijkheid is over de uitvoeringstermijn van de investeringen die met de Green Deal gepaard gaan.

Heeft u vragen over de toepassing van duurzaamheid voor uw zorgvastgoed, neem dan contact op met Leo Mimpen , Theo Staats of Fred Bisschop.

 

Go to top