Review zorgvastgoed

nCZB verzorgt een nieuwe opleiding voor NCZ cliëntenraden ter voorbereiding op inspraak bij bouwplannen in zorgvastgoed. De NCZ Academie voor cliëntenraden biedt een ruim aanbod aan diensten en producten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van cliëntenraden en hun directe belanghebbenden.  

Lees meer...

nCZB second opinion is een goed mechanisme om te ambitieuze plannen kritisch tegen het licht te houden. Voor bestuurders die moeten beslissen over bouwprojecten geeft het inzicht in de verhouding van het investeringsniveau tot de kwaliteit en de risico’s verbonden aan het zorgvastgoed. Maar al te vaak struikelen de ambities onder de blik van de kapitaalverschaffer of zorgverzekeraar, met een review bent u beter voorbereid.

Lees meer...

Go to top