In opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft nCZB onderzoek gedaan naar de factoren die relevant zijn als de NHC vandaag opnieuw zou moeten worden vastgesteld.Het advies is ook van toepassing op de sectoren verpleging en verzorging en GGZ in de WLZ, de Care langdurige zorg.

nCZB constateert dat de NHC’s in feite zijn vastgesteld op oude beschrijvingen van de ZZP’s en dat hedendaagse wensen van cliënten niet verwerkt worden bij periodieke herijkingen. In feite is er al jaren lang niet herijkt. Verder concludeert nCZB dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met privacyaspecten, dat brandveiligheid helemaal niet in de NHC is verwerkt en dat ook de inventariscomponent aangepast moet worden. Het hele rapport downloaden.

Als onafhankelijk adviseur binnen de zorgsector hebben de consultants van nCZB in het verleden meegewerkt aan het opstellen van de NHC-methodiek. Vanuit deze ervaring kon nCZB het onderzoek binnen korte tijd starten en afronden. Bovendien heeft nCZB veel directe contacten bij zowel zorgaanbieders als technisch adviseurs, zodat ook de praktijkgerichte validatie van de onderzoeksresultaten binnen korte tijd heeft kunnen plaatsvinden. 

In een relatief kort tijdsbestek heeft nCZB het onderzoek afgerond en in de zomer van 2017 zijn de resultaten overgenomen door de VGN. Het rapport is inmiddels aangeboden aan de NZa die er volgens de VGN nu verder mee aan de slag moet, om de tarieven te herijken per 2019. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie van leden van de VGN. De NZa heeft aangegeven de resultaten mee te nemen bij het periodieke ZZP-onderhoud.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om ook uw strategisch vastgoedplan op de toekomstige NHC te laten doorlichten neem contact op met Leo Mimpen of Theo Staats.

Go to top