nCZB gaat zes zorginstellingen ondersteunen bij de opzet van een kennisnetwerk voor huisvesting in de gehandicaptenzorg. Alle zorginstellingen zijn op hun eigen manier bezig met de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. nCZB ondersteund de zorgorganisaties met de kennisontsluiting en kennisoverdracht en het beheer van de kennisagenda. Door de samenwerking aan te gaan met de zorgpartners, helpt nCZB de nieuwe generatie gehandicapten zolang mogelijk zelfstandig te blijven.

Voor de komende jaren staan de volgende onderwerpen op de kennisagenda.
- Hoe zorgen we ervoor dat er betaalbare voorzieningen in de wijk kunnen worden gerealiseerd.
- Hoe om te gaan met duurzaamheid.
- Welke alternatieve en flexibele bouwvormen zijn mogelijkerwijze interessant.
- Is de bouw nog wel betaalbaar en kunnen wij gezamenlijk huivesting inkopen.
- Wat zijn de mogelijkheden voor zorgdomotica in het licht van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

nCZB maakt het verschil door het onderzoek naar nieuwe, toekomstbestendige, gebouwconcepten voor de woonvormen in de gehandicaptenzorg. Door het samenbrengen van de zorgorganisatie en hun toekomst ideeën over zorgvastgoed, helpt nCZB bij de transformatie van het zorgvastgoed naar een eigentijds woonzorgconcept.

Heeft u twijfels of vragen of uw eigen huisvestingsconcept ook toe is aan een update neem dan contact op met Leo Mimpen of Theo Staats.

Go to top