In samenwerking met het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, ING en partijen uit de zorgbouw werkte nCZB mee aan de Bouwkostennota 2017 de benchmark voor zorgvastgoed. Houd uw kengetallen actueel en download hier de meeste recente indexcijfers januari 2019.

De nCZB partners schreven mee aan de publicatie over de ontwikkelingen in het zorgvastgoed. Het boek is een bundeling van artikelen die behulpzaam zijn bij investeringsbeslissingen, over gebouwentypes, vloeroppervlak en bouwkosten. Ook organisatievormen en contractuele relaties komen in deze nota aan de orde. Naast nieuwe cijfers over vloeroppervlak en kosten bevat de Bouwkostennota gevarieerde onderwerpen uit de ontwerp- en bouwpraktijk. De digitale versie van de bouwkostennota kunt u hier downloaden: Bouwkostennota 2017 benchmark zorgvastgoed van de stichting AcvZ.

De berekening van de zorgbouwindex is uitgevoerd door Bureau Documentatie Bouwwezen te Arnhem. In de specifiek voor de zorgbouw ontwikkelde index wordt rekening gehouden met verschillende bouwtypes in de zorg zoals een onderscheid tussen cure en care.Houd uw kengetallen actueel en download hier de BDB-indexcijfers.

De nieuwe bouwkostenindex voor het zorgvastgoed is gepubliceerd  het is een vervolg op eerdere cijfers zoals gepresenteerd in de in november 2016 uitgebrachte Bouwkostennota. Download hier de meest recente kengetallen investeringskosten voor zorgvastgoed januari 2019.

De genormeerde kapitaalslasten worden jaarlijks geïndexeerd door de NZa op basis van de gezondheidszorgindex (voorheen: Gezondheidszorgindex). Deze wordt berekend als gemiddelde van maanindices van het voorgaande jaar, zoals die gepubliceerd worden door het Bouwcollege TNO Centrum Zorg en Bouw (voorheen: Bouwcollege). Download hier de Gezondheidszorgindex

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij de toepassing voor uw zorgvastgoed, neem contact op met Leo Mimpen of Theo Staats.

Go to top