CZ zorgverzekeringen wil de risico’s op onnodige investeringen van gezondheidszorginstellingen en daarmee de gevolgen voor de premies zo klein mogelijk maken. Om die reden heeft CZ het nCZB verzocht om haar van advies te dienen bij de belangrijke beslismomenten over omvangrijke bouwprojecten van gezondheidszorginstellingen in haar werkgebied. De overeenkomst tussen CZ zorgverzekeringen en het nCZB is op 1 oktober 2013 ingegaan en kent een looptijd van 3 jaar.

Kenmerken van de opdracht zijn een onafhankelijk beoordeling van de business case, toetsing van het aanbestedingsproces en de begeleiding van het bouwtraject tot en met de oplevering. Verder dragen de nCZB consultants hun kennis over zorgvastgoed over aan de zorginkopers.

Heeft u vragen over de begeleiding van complexe zorgbouwprojecten voor uw organisatie neem dan contact op met Fred Bisschop, Leo Mimpen of Theo Staats.

Go to top