Het nCZB is lid van het European Health Property Network (EuHPN). Het jaarlijkse congres eind november in Madrid stond onder andere in het teken van de ketenzorg en de rol van de verschillende stakeholders in de bouw. Ook werden presentaties gegeven van diverse zorgprojecten uit de landen die participeren in het EuHPN. Het nCZB heeft een presentatie gehouden over het benchmarkonderzoek dat voor een aantal instellingen in de gehandicaptenzorg in Nederland is gehouden.

Door de deregulering van de bouw en de ten gevolge hiervan toegenomen risico’s, het ontbreken van kwaliteitseisen en het gebrek aan een geïnstitutionaliseerd orgaan voor de onderlinge uitwisseling van informatie en kennis zijn instellingen steeds meer op zichzelf aangewezen. Duidelijk is wel dat zich door deze ontwikkelingen binnen de huisvestingsafdelingen een duidelijke professionaliseringsslag heeft plaats gevonden. Er blijkt echter behoefte aan wat meer informatie-uitwisseling. Vandaar het benchmarkonderzoek. De benchmark ging over drie typen zorggebouwen, gebouwen voor de groep standaard verstandelijk gehandicapten en mensen met een niet aangeboren hersenafwijking, zowel op de hoofdlocatie als in de wijk, gebouwen voor cliënten met gedragsproblemen en gebouwen voor de groep meervoudig complex gehandicapten. De benchmark had qua inhoud zowel betrekking op oppervlaktekengetallen als op de kosten. Uit de benchmark is gebleken dat er naast diverse overeenkomsten ook behoorlijke verschillen tussen de gerealiseerde gebouwen voor de verschillende doelgroepen bestaan zowel op het punt van de oppervlakte als de kosten. Deze informatie kan als referentie worden gebruikt voor toekomstige projecten.

Bekijk de presentatie over het benchmarkonderzoek gehandicaptenzorg zoals die is gehouden op 24 november 2016 in Madrid.

Bekijk de presentatie over de NL-langdurige zorg zoals die is gehouden op 17 november 2015 in Brussel.

Bekijk de presentatie over de NL-ziekenhuiszorg zoals die is gehouden op 2 october2014  in Edinburgh.

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij project neem dan contact op met Leo MimpenTheo Staats of Fred Bisschop.

 

 

Go to top